Φίλτρα · AC 500

Μακρύ κωνικό φίλτρο, με φιλτράρισμα 270 micron και βάση Ø 16,1 mm.

AC 500


Φίλτρα · AC 400

Κοντό κωνικό φίλτρο με φιλτράρισμα 270 micron και πάτο Ø 16,1 mm.

AC 400