Λαβίδα-ψαλίδι σφράγισης σωλήνων · AC 150

Ιατρική συσκευή μιας χρήσης που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο ή/και τη ρύθμιση της ροής υγρών στους τομείς της αιμοκάθαρσης και της ενδοφλέβιας έγχυσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο μαλακού πλαστικού σωλήνα που πρέπει να κλείσει. Διατίθεται σε μπλε, κόκκινο, πράσινο κατόπιν παραγγελίας.

AC 150 B

AC 150 V

AC 150 R


λαβίδα-ψαλίδι πολλαπλών χρήσεων · AC 155

Ιατρική συσκευή μιας χρήσης που χρησιμοποιείται για τη στερέωση σεντονιών, τη συγκράτηση των μπάλες από βαμβάκι και τις γάζες κατά τη διάρκεια των επιδέσμων.

Η δυνατότητα μπλοκαρίσματος του σφιγκτήρα και το ιδιαίτερο σχήμα των άκρων επιτρέπει στα φύλλα να συγκρατούνται σταθερά χωρίς να τρυπηθούν ή/και να καταστραφούν. Διατίθεται σε μπλε, πράσινο και κόκκινο.

AC 155 B

AC 155 V

AC 155 R


Λαβίδα-ψαλίδι τύπου Kelly · AC 180

Ιατρική συσκευή μιας χρήσης που χρησιμοποιείται για τη στερέωση σεντονιών, τη συγκράτηση των μπάλες από βαμβάκι και τις γάζες κατά τη διάρκεια των επιδέσμων.

Η δυνατότητα μπλοκαρίσματος του σφιγκτήρα και το ιδιαίτερο σχήμα των άκρων επιτρέπει στα φύλλα να συγκρατούνται σταθερά χωρίς να τρυπηθούν ή/και να καταστραφούν. Διατίθεται σε μπλε, πράσινο και κόκκινο.

AC 180 B


καμπύλες άκρες σφιγκτήρα ψαλιδιού · AC 185

Ιατρική συσκευή μιας χρήσης που χρησιμοποιείται για τη στερέωση σεντονιών, τη συγκράτηση των μπάλες από βαμβάκι και τις γάζες κατά τη διάρκεια των επιδέσμων.

Η δυνατότητα μπλοκαρίσματος του σφιγκτήρα και το ιδιαίτερο σχήμα των άκρων επιτρέπει στα φύλλα να συγκρατούνται σταθερά χωρίς να τρυπηθούν ή/και να καταστραφούν. Διατίθεται σε μπλε, πράσινο και κόκκινο.

AC 185 B

AC 185 V